Systeeem coaching reboost your system

Systeemcoaching - Reboost your System

Het gezinssysteem waar je als jongere binnen functioneert heeft een belangrijke rol hoe jij je later als mens kunt of gaat ontplooien. Daarom werken we vanuit Reboost It altijd met je gehele systeem.

Reboost your System bestaat uit een vaste aanpak. Het begint met een gezamenlijke intake met je gehele (gescheiden) gezinssysteem volgens de EFFT gezinstherapie. Samen onderzoeken we de pijnplekken en behoeften van ieder individu en van jullie als gezin. Vanuit deze intake maken we een plan van aanpak. In de volgende alinea’s omschrijven we de methode waar Reboost your stystem mee werkt.

Familieopstelling

Zoals omschreven in het voorwoord van het boek “familie-opstellingen met kinderen en jongeren” van Ingrid Dykstra: Onze kinderen groeien wel maar gedijen niet. Wat betreft de materiele voorzieningen lijkt het hun aan niets te ontbreken. Maar emotioneel raken veel kinderen in steeds grotere nood. Dat wordt zichtbaar in angsten, onrust, hyperactiviteit, depressie en agressiviteit.

Iedereen wordt mede gevormd door zijn omgeving en draagt onbewust iets van een ander mee. Vaak van een familielid. De meeste mensen snappen dat zelfs de opvoeding van je vader en je moeder effect heeft op jouw opvoeding.

Maar niet alleen je opvoeding, ook het gedrag van je ouders, ten opzichte van jou, van elkaar maar ook naar anderen. Maar ook geloof, of je streek van afkomst en andere relaties hebben invloed op hoe je bent geworden.

Met deze familieopstelling ga je uitpluizen hoe dit soort zaken van invloed kunnen zijn op jou en dat kan helpen betere inzichten te krijgen. Vaak erg verbluffend. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen.

ACT "Als je bang bent voor het onbekende, leer het dan kennen."

Acceptance and Commitment Therapy , is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. De afkorting zegt het al : ACT betekent handelen. ACT therapie is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen en te doen wat echt belangrijk voor je is.

Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben; niemand wil pijn, verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. Het gevecht tegen emoties of gedachten die je liever niet wilt hebben kost energie en is niet te winnen. Sterker nog: de worsteling levert meer ellende op. Hoe meer je probeert negatieve emoties eronder te houden, hoe sterker ze worden.

ACT therapie helpt om uit dit gevecht te stappen. Het gaat ervan uit dat negatieve ervaringen bij het leven horen, en dat niet alle pijn direct oplosbaar is. De vraag die in ACT wordt gesteld, is of je bereid bent alles toe te laten wat je niet kan veranderen, en ervoor durft te kiezen om je leven te leiden in de richting die jij waardevol en belangrijk vindt. Mindfulness oefeningen zijn een belangrijk onderdeel van deze therapievorm.

ACT bestaat uit zes verbonden componenten:

  • Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen en emoties;
  • Defusie: gezonde afstand nemen van vervelende gedachten;
  • Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld);
  • Hier en Nu: meer leven in het Hier en Nu;
  • Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven;
  • Toegewijd Handelen: actief investeren in je waarden.

ACT is een therapievorm die zowel geschikt is voor volwassenen als jongeren alsook kinderen.

EFFT gezinstherapie

Elk gezin heeft het weleens moeilijk. Maar als dat langer duurt, kan dat heel storend zijn. EFFT-gezinstherapie geeft ruimte voor verbetering. Net als bij EFT ligt de nadruk op de emotionele relaties, nu tussen gezinsleden.

Problemen in gezinnen sluimeren soms al enige tijd. Eén van de manieren waarop dit tot uiting kan komen, is middels gedragsproblemen bij een of meer kinderen. De achtergrond van deze gedragsproblemen kan zeer divers zijn. Een van de redenen kan een gevoel van onveiligheid binnen het gezin zijn. Kinderen zijn erg gevoelig voor ouderproblemen. Zij voelen het als ouders niet bereikbaar zijn. Zij voelen het ook als ouders  onvoldoende bij elkaar terecht kunnen.

Behoeften tussen ouders blijven onvervuld; behoeften als echtpaar en als ouder ook. Kinderen proberen de behoeften van de ouders in te vullen en gaan zich gedragen op een manier die niet past bij hun ontwikkeling.